In Het Nieuwe Telen (HNT) wordt zoveel mogelijk daglicht toegelaten en worden bredere temperatuurgrenzen gehanteerd. Dat kan tot mindere productie of kwaliteit leiden of zelfs tot (licht)schade.

Waarom monitoren?

Monitoring van fotosynthese geeft direct inzicht in de capaciteit van gewas voor de benutting van het licht, de veilige afvoer overtollig licht en eventuele lichtschade – en het herstel ervan.

Voorbeeldvragen uit de praktijk

Monitoren van fotosynthese helpt bij het vinden van antwoorden:
• Hoe efficiënt is de fotosynthese op momenten met hoge T, RV en CO2 bij hoge instraling?
• Wat kost later openen van het scherm aan fotosynthese?
• Wat doet plukken jong blad met de lichtbenutting?
• Is mijn klimaat optimaal voor fotosynthese?
• Op welke momenten is groeilicht meest effectief?
• Zijn er uren waarin het groeilicht uit kan?
• Gaan alle bladlagen even efficiënt om met groeilicht?

Fotosynthese of chlorofylfluorescentie?

Fotosynthesemetingen zijn het best, maar niet geschikt voor monitoren in een kas. De ETR (=snelheid van het elektronentransport,  de eerste stap in het fotosyntheseproces) kan wel gebruikt worden om de fotosynthese te monitoren. Nieuwe meters gebaseerd op chlorofylfluorescentie kunnen met meerdere meetkoppen tegelijk van meerdere bladeren de PAR, de ETR en de bladtemperatuur meten. De gemeten data worden direct online gezet zodat de tuinder actuele informatie tot zijn beschikking heeft om antwoorden op zijn vragen te krijgen.